Salta al contenuto[S]

Il sito è accessibile ad ogni browser o strumento che consenta di navigare sul web. Tuttavia, per godere della migliore esperienza di navigazione, occorre scaricare un browser più aggiornato, compatibile con gli standard web.

[H]Home [M]Missione [P]Mappa [A]Aiuto [N]Novità [C]Contatti [R]Cerca
Sei qui:  Home > Elenco dei Comuni dell'Irpinia > Conza della Campania > Rescritto Innocenzo III (1200)

Rescritto Innocenzo III (1200)

Riportiamo il testo del Rescritto datato 11 novembre 1200, indirizzato all'Arcivescovo di Conza Pantaleone, con cui il Papa Innocenzo III elencò il patrimonio dell'Archiodiochesi di Conza.

"Innocentius Episcopus servus servorum Dei. Venerabili fratri
Pantaleoni Ecclesiae Compsanae Archiepiscopo, eiusdemque suc-
cessoribus canonice instituendis in perpetuum.
In eminenti Apostolicae Sedis specula, disponente Domino,
constituti, fratres nostros Episcopos tam vicinos, quam longe po-
sitos fraterna debemus charitate diligere, et Ecclesiis sibi a Do-
mino concessis paterna sollicitudine providere. Ea propter, ve-
nerabilis in Christo Pantaleo Archiepiscope, tuis iustis postula-
tionibus clementer annuimus, et praefatam Compsanan Ecclesiam,
cui auctore Deo praeesse dignosceris, ad exemplar felicis recorda-
tionis Alexandri, et Lucii Praedecessorum nostrorum Romanorum
Pontificum sub Beati Petri, et nostra protectione suscipimus, et
praesenti scripto privilegio communimus. Statuentes, ut quas-
cumque possessiones, quaecumque bona eadem Ecclesia in prae-
sentiarum iuste, et canonice possidet, aut in futurum concessione
Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione Fidelium,
seu aliis iustis causis, praestante Domino, poterit adipisci, firma
tibi, tuisque successoribus, et illibata permaneant. In quibus haec
propriis duximus exprimenda vocabulis: Abbatiam S. Laurentii
de Tophara, Abbatiam S. Mariae Magdalenae cum omnibus per-
tinentiis suis, Ecclesiam S. Angeli in Murice, Ecclesiam S. An-
dreae, et S. Mennae, Ecclesiam S. Martini de Silere, Ecclesiam
S. Mariae de Silere, Ecclesiam S. Mariae de Oliveto, et S. Ni-
colai de fabrica, Ecclesiam S. Luciae de Capite Sileris, Ecclesiam
S. Petri de Pistiniano, Ecclesiam S. Salvatoris, Ecclesiam S. An-
geli in Monte Nigro, Ecclesiam S. Petri de venatore, Ecclesiam
S. Mariae de Spelunca, Ecclesiam S. loannis inter duo flumina,
Ecclesiam S. Mariae in terra Victimosa, et S. Mauri, Ecclesiam
S. Spiritus, Ecclesiam S. Nicolai de Culiano, Ecclesiam S. Ni-
colai de Palatio, Ecclesiam S. loannis de Ceraso, Ecclesiam S. Ni-
colai de Cirioto cum omnibus earum pertinentiis, et Terram de
Sarda, quae est dimensa, Cisternam, Cirrutulum, Castellum de
Comitissa, Caletrum, Carpanum, Lormaro, et Turricellum, Ca-
stellion de Murra, Maurellum, Petrampaganam, Castellum no-
vum, Malinventre, Tugurium Biarum, Caput Sileris, Calabretum,
Senerchiam, Quagliettam, Olivetum, Lavianum, Balvam, Culia-
num, Palum, S. Nicandrum, Contursium, Pulcinum, Aulettam,
Salvitellam, et Vetrum cum omnibus earum pertinentiis, Eccle-
siam S. Mariae de Pasano, S. Agathae, S. Gregorii, S. Nicolai de
Erinio Calabretti, S. Mariain de Grensi, S. Angelum Castellionis,
S. Petrum de insula, S. Aegidium Castellionis, S. Mariam de
Sanctis, S. Antoninum Petraepaganae, Ecclesiam S. Thomae de
Culiano. Episcopatus quoque inferius adnotatos Ecclesiae tuae
metropolitico iure subiectos, tibi, tuisque successoribus nihilo-
minus confirmamus, videlicet S. Angeli de Lombardis, Bisacien,
Laquedon, Montis viridis, Muran, et Satrian. Pallium etiam sci-
licet Pontificalis officii plenitudinem fraternitati tuae duximus
concedendum, quo infra Ecclesiam tuam inter Missarum solemnia
subscriptis diebus uti debeas, videlicet in Nativitate Domini, fe-
sto S. Stephani, Octava Dominicae Nativitatis, Epiphania, et
Dominica in ramis palmarum, Coena Domini, Sabbato Sancto,
Pascha, et duobus diebus sequentibus, Ascensione, Pentecosten,
tribus festivitatibus Dei Genitricis semperque Virginis Mariae,
Natalitio B. loannis Baptistae, Commemoratione omnium Sancto-
rum, Solemnitatibus omnium Apostolorum, Dedicationibus Ec-
clesiarum, Consecrationibus Episcoporum, Ordinationibus Cleri-
corum, Ecclesiae tuae principalibus festivitatibus, et anniversario
tuae Consecrationis die. Provideas igitur quomodo hujus indu-
menti honor cum modesta actuum vivacitate servetur, ut et mo-
rum tuorum ornamenta conveniant, et esse valeas plus bonis acti-
bus, quam huiusmodi ornamento, auctore Deo, conspicuus. Et
quod pastoralis curae contingit officium, dilectionern proberis
fratribus exhibere, ut in humilitatis virtute fundatus non eleveris
prosperis, nec frangaris adversis. Ipsi etiam adversarii propter
mandatum Dominicum tuo circa te copulentur affectu. Et quan-
tum in te est, pacem habeto cum omnibus, et ad pacem studeto
reducere discordantes, piis vaces operibus, virtutibus polleas,
fulgeat in pectore tuo rationale iudicium cum superhumerali
actione coniunctum. Et ita in conspectu Dei procedas, et homi-
num; quatenus commisso tibi gregi Dominico virtutis praestes
exemplum, ut videntes opera tua bona glorificent Patrem no-
strum, qui in coelis est, et gaudeant lalem rectorem habere, per
quem erudiantur ad fidem, et ad recta opera provocentur. In
omnihus etiam, quae officio tuo conveniunt, ita te exhibeas cir-
cumspectum, qui gloriam sempiternam adquirere possis in Coelis.
Ad haec auctoritate Apostolica duximus inhibendum, ne quisquam
post decessum tuum, vel tuorum quorumlibet Successorum ali-
cuius obtentu consuetudinis res saeculares, aut Ecclesiasticas
capere, vel ausu temerario audeat retinere, sed futuro Praelato
integre conserventur. Prohibentes etiam ne interdictos, vel exco-
municatos tuos ad officinm, seu communionem Ecclesiasticam sine
scientia, aut consensu tuo quisqne admittat, seu contra sententiam
tuam canonice promulgatam aliquis venire praesumat, nisi peri-
culum mortis immineat, ut cum praesentiam tuam habere nequi-
verint, per alium oporteat ligatum absolvi. Statuimus insuper,
ut cum Parochiani tui apud loca religiosa elegerint sepulturam,
tibi, et Ecclesiae tuae canonica quarta scilicet testamentorum
portio reservetur. Praesenti quoque pagina duximus studendum,
ne Monachi, aut Canonici, seu quilibet alii Clerici, vel Laici in
Ecclesiis ad tuam dioecesim pertinentibus sine tua auctoritate vel
removere audeant, vel instituere Cappellanos, nec Ecclesiam vel
Oratorium infra metas tuae Parochiae fabricare, nisi forte privi-
legiis Romanorum Pontificum muniantur. Ecclesias insuper, vel
Ecclesiastica beneficia nullus haereditario iure possideat, quod si
quis hoc facere forte contenderit, censura canonica compescatur.
Prohibemns praeterea, ne quis Comitum, vel Baronum ad Co-
mitatunum Compsanum quomodolibet pertinentium contra immu-
nitatem Ecclesiae tuae Regia liberalitate collatam ante, vel suc-
cessorum tuorum securitatis, vel loci exigat iuramentum; liber-
tates, et immunitates Ecclesiae tuae pia consideratione indultas,
et antiquas rationabiles consnetudines hactenus conservatas inte-
gras permanere sancimus. Decernimus ergo, ut nulli omnino ho-
minum fas sit praedictam Ecclesiam temere perturbare, aut eius
possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibusli-
bet vexationibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum,
pro quorum gubernatione, et sustentatione concessa sunt, usibus
omnimodis profutura, salva Sedis Apostolicae auctoritate. Si qua
igitur in futurum Ecclesiastica, saecularisque persona hanc no-
strae constitutionis paginam scienter contra eam teniere venire
tentaverit, et secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum
congrua satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui di-
gnitate careat, reamque se divino iudicio existere de perpetrata
iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore, et sanguine Dei,
et Domini Redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat, atqne in
extremo examine districtae ultioni subiiciat. Cunctis autern eidem
loco sua iura servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi,
quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud di-
strictum iudicem praemia aeternae pacis inveniant. Amen.
Ego Innocentius Cath. Ecclesiae Episcopus - Ego Petrus Port-
nen. S. Rufinae Episcopus - Ego loannes Episcopus Albanen-
sis - Ego Guido Praenestinus Episcopus - Ego Pandolfus XII.
Apostolorum Presbyt. Card. - Ego Petrus tit. S. Ceciliae Pre-
sbyt. Card. - Ego Iordanus S. Puden. tit. Pastoris Presb. Card. -
Ego Goffredus tit. S. Praxedis Presb. Card. - Ego Bernardus
S. Petri ad vincula Presb. Card. tit. Eudoxiae - Ego Gregorius
S. Mariae in porticu Diac. Card. - Ego Gregorius S. Georgii
Diac. Card. ad velum Aureum - Ego Gregorius S. Eustachii
Card. Diac. - Ego Benedictus S. Mariae in Dominica Diac.
Card. - Ego Matthaeus S. Theodori Diac. Card. - Ego Ioannes
S. Rom. Eccl. Diaconus Card. - Datum Lateran. per manum
Blasii S. R. E. Subdiaconi, et Notarii III. Idus Novembris Indict.
IV. Incarnationis Dominicae anno MCC. Pontificatus vero Do-
mini Innocentii Papae tertii anno tertio".

Torna a Conza della Campania